Bình Phước: Quyết liệt các giải pháp tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

BPO – Ngày 3-8, UBND tỉnh Bình Phước có Công văn số 2042/UBND-KGVX về việc triển khai Công điện số 664/CĐTTg, ngày 25-7-2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Theo thông tin của Bộ Y tế, tại Việt Nam tiếp tục ghi nhận các biến thể mới BA.4 và BA.5 và dịch bệnh vẫn có nguy cơ gia tăng, bùng phát trở lại và tiêm vắc xin là một trong những biện pháp hiệu quả nhất, có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh

Do đó, để bảo vệ và duy trì bền vững thành quả phòng chống dịch thời gian qua, tạo điều kiện tập trung phát triển kinh tế – xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh yêu cầu triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 để đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Sở Y tế phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đảm bảo hoàn thành trong tháng 8 năm 2022; đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi và hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Chú trọng hoàn thành sớm việc tiêm vắc xin cho các lực lượng y tế, công an, quân đội, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, người làm việc trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp.

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai tiêm chủng trên địa bàn, không để tình trạng vắc xin không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí.

Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về tiêm vắc xin, lợi ích, hiệu quả của vắc xin. Cảnh báo về các biến thể mới của Omicron và hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe sau nhiễm Covid-19; tập trung truyền thông về tiêm chủng cho các đối tượng nguy cơ cao, bệnh lý nền (bao gồm cả trẻ em; xây dựng nội dung truyền thông trước, trong và sau chiến dịch tiêm chủng; tổ chức các đội tuyên truyền, vận động tiêm vắc xin đến từng địa bàn dân cư. Công khai các điểm tiêm chủng trên địa bàn và thông tin đến người dân để người dân biết và đi tiêm chủng kịp thời.

Nguồn: baobinhphuoc.com.vn/news/14/135655/binh-phuoc-quyet-liet-cac-giai-phap-tang-cuong-cong-tac-tiem-chung-vac-xin-phong-covid-19