Khắc Phục Vườn Bưởi Da Xanh Bị Suy Kiệt

Hiện nay, một số vườn bưởi da xanh sau khi thu hoạch vài vụ thì có triệu chứng vàng lá, cây còi cọc, ít ra đọt non, trái nhỏ, cây bị suy kiệt thậm chí một số cây chết, nhất là trong mùa khô hạn.

– Trường hợp cây bị suy kiệt nặng, lá rụng nhiều thì biện pháp cấp thời là phải cắt bỏ ngay bông, trái, sau đó tưới nước đầy đủ để giúp cây hồi phục. Xới xáo cho đất thông thoáng. Bón phân có hàm lượng lân cao để giúp cây ra rễ mới, phục hồi khả năng sinh trưởng. Khi cây có được đọt non, nên phun phân bón lá giúp cho đọt phát triển tốt. Chú ý phòng ngừa sâu bệnh tấn công đọt non như bệnh loét, sâu vẽ bùa,…

– Về lâu dài, cần chú ý tưới đủ nước cho cây trong giai đoạn mang trái, nhất là trong mùa khô hạn nặng. Nên giữ mực nước trong mương ổn định từ 60 – 80 cm từ mặt liếp trong suốt năm.

– Bón nhiều phân hữu cơ hàng năm sau khi thu hoạch để làm cho đất tơi xốp, kết hợp cung cấp nấm đối kháng Trichoderma (chế phẩm sinh học Trico – ĐHCT) tăng cường hoạt động vi sinh vật trong đất, đồng thời bón cân đối lượng phân vô cơ (N-P-K) đáp ứng nhu cầu của cây theo từng thời kỳ. Nên cung cấp thêm vôi chung quanh gốc, quét vôi vào gốc cây khoảng trên 50 cm vào cuối mùa nắng.

– Nên để trái với số lượng vừa phải tùy theo kích thước tán cây và tình trạng sinh trưởng của cây. Không nên để cây mang trái quá sớm khi tuổi cây còn nhỏ.

– Trong vườn nên trồng các loại cỏ thân thấp, ít cạnh tranh dinh dưỡng, để giúp đất thông thoáng (để cỏ cách gốc 50 cm).

– Nếu xác định bệnh vàng lá thối rễ thì phải sử dụng thuốc hóa học. Xới nhẹ quanh gốc và tưới thuốc Ridomil Gold hoặc Acrobat. Chú ý: chỉ sử dụng chế phẩm sinh học Trichoderma sau khi xử lý thuốc 15 – 20 ngày.

Để cây bưởi da xanh phát triển tốt và có khả năng cho trái lâu dài, nhà vườn nên tuân thủ đúng qui trình kỹ thuật, chăm sóc đúng mức, không khai thác quá mức khả năng cho trái của cây, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Nguồn: Sưu tầm